KONTAKT TELEFON

eng

Potvrđen vrhunski kvalitet Zdravo! mleka

01.11.2016

Obilaskom Mlekare Subotica predstavnici medija uverili su se u najviše standarde kvaliteta prerade mleka. Dokument možete preuzeti ovde

"ZDRAVO!" Mlečni paketići za đake prvake

30.09.2016

Donacija Mlekare Subotica povodom Svetskog školskog dana mleka. Dokument možete preuzeti ovde

Novi Grekos PREMIUM jogurti Tiramisu, Straciatella i Malina kolač

05.08.2016.

Predstavljamo vam nove premium dezertne ukuse Grekos jogurta koji pokrecu, osvezavaju i bude vasu senzualnu stranu. Prepusti se ukusu... Dokument možete preuzeti ovde

Najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća

13.04.2016.

Novina u portfoliju Grekosa, pored osnovne varijante i jogurta sa ukusom jagode i kajsije, su najnoviji Grekos jogurti sa komadićima višnje i šumskog voća. Dokument možete preuzeti ovde

Otvorena nova proizvodna linija u Mlekari Subotica

17.11.2015.

Mlekara Subotica, koja posluje u okviru kompanije Imlek, predstavila je javnosti investiciju u postrojenja te mlekare u vrednosti od milion evra. Dokument možete preuzeti ovde

Kompanija Imlek predstavila jedinstveni grčki jogurt na domaćem tržištu

15.12.2015.

Kompanija Imlek organizovala je neobično druženje u centru Beograda kako bi predstavila jedini pravi ukus Grčke u Srbji - Grekos jogurt. Dokument možete preuzeti ovde

Sa zelenih pašnjaka Vojvodine dolazi nam Zdravo! sveže mleko!

21.10.2015.

Sa naših čuvenih salaša stiže mleko pravog vojvođanskog kvaliteta – Zdravo! sveže mleko Mlekare Subotica. U njemu su sačuvani svi prirodni i hranljivi sastojci, i to su samo neki od razloga zašto je već decenijama prvi izbor brojnih porodica širom naše zemlje. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Privremena obustava trgovanja akcijama AD Mlekare

26.01.2015.

Rešenje Beogradske berze o privremenoj obustavi trgovanja akcija AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

12.11.2014.

Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Dokument potreban radi primene izuzetka od obaveze objavljivanja prospekta. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

24.10.2014.

Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

07.10.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014

01.10.2014.

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.

01.10.2014.

Izveštaj o proceni vrednosti kapitala AD Mlekara na dan 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj revizora o pripajanju Imlek&Mlekara KPMG Dokument možete preuzeti ovde

Nacrt Ugovora o pripajanju IMLEK-MLEKARA Dokument možete preuzeti ovde

Odluka o satusnoj promeni - pripajanja AD Mlekara. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - odluka - izvešt.reviz.o status.promeni. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - predlog odluka o privremenoj obustavi trgovine akcijama. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština - predlog odluke - Finansijski izveštaj za pripajanje AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština- predlog odluke o povlacenju akcija AD Mlekare. Dokument možete preuzeti ovde

Skupština- predlog odluke -prestanak svojstva javnog društva AD Mlekara. Dokument možete preuzeti ovde

Formular - nesaglasni akcionari. Dokument možete preuzeti ovde

Formular za glasanje AD Mlekara Skupština 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovihakcija u vezi sa Skupštinom AD Mlekara 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

01.10.2014.

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.2014

29.09.2014.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD “Mlekara”

04.09.2014.

AD Mlekara - Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Mlekara" za 29.09.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Formular za glasanje za vanrednu sednicu Skupštine 29.09.2014. godine. Formular možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke za izbor revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara 28.08.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Informacije o usvojenim odlukama na vanrednoj Skupštini

02.09.2014.

AD Mlekara - Informacije o usvojenim odlukama na vanrednoj Skupštini. Dokument možete preuzeti ovde

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014

28.08.2014.

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014. Dokument možete preuzeti ovde

Poziv za Vanrednu Skupštinu i materijal za Skupštinu

29.07.2014.

AD Mlekara - Predlog o usvajanju Zapisnika. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o izboru revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog Odluke o stavljanju van snage odluku o smanjenju kapitala. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Sazivanje vanredne Skupštine akcionara. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Zapisnik sa održane redovne Skupštine 27.06.14. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Formular za glasanje u odsustvu. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane redovne Skupštine

04.07.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa održane redovne Skupštine. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane redovne Skupštine

30.06.2014.

AD Mlekara - Izveštaj sa održane redovne Skupštine. Dokument možete preuzeti ovde

Materijal za Skupštinu

27.05.2014.

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - Mišljenje revizora 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - MLSU Izveštaj o poslovanju 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - MLSU OB 2014 - FINAL. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Materijal za Skupštinu - Formular za glasanje. Dokument možete preuzeti ovde

Predlozi, Odluka i Izveštaj o radu

27.05.2014.

AD Mlekara - Predlog odluke - Izveštaj o radu Nadzornog Odbora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o raspodeli dobiti Društva. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Predlog odluke o usvajanju Mišljenja revizora. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Odluka o usvajanju poslovnog plana za 2014 godinu. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Izveštaj o radu Nadzornog odbora Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj o sazivanju Skupštine Akcionara

26.05.2014.

AD Mlekara - Izveštaj o sazivanju Skupštine Akcionara. Dokument možete preuzeti ovde

Godišnji izveštaj o poslovanju 2013

10.04.2014.

AD Mlekara - Godišnji izveštaj o poslovanju 2013. Dokument možete preuzeti ovde

AD Mlekara - Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2013. Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj o objavljenim informacijama

10.04.2014.

AD Mlekara - Izveštaj o objavljenim informacijama. Dokument možete preuzeti ovde

Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara

18.09.2013.

AD Mlekara - Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara za 10.10.2013 godine.Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine

12.07.2013.

AD Mlekara - Izveštaj sa održane vanredne Skupštine Akcionara 14.05.2013.godine.Dokument možete preuzeti ovde

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara

21.06.2013.

Izveštaj sa sednice Skupštine akcionara 21.-og Juna 2013. goine, kompletan dokument možete preuzeti ovde

Sazivanje Skupštine Akcionara

21.05.2013.

Saziva se redovna Skupština akcionara AD "MLEKARA" za 21.06.2013 .god. u 12,00 časova u sedištu AD "MLEKARA" u Subotici, Tolminska br.10

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 21.05.2013.godine. Kompletan dokument možete preuzeti ovde

Sazivanje Skupštine Akcionara

24.04.2013.

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "MLEKARA" za 14.05.2013.god. u 12,00 časova u sedištu AD "MLEKARA" u Subotici, Tolminska br.10

Mlekara Subotica radi punom parom

23.11.2012.

Saopštenje za medije

Beograd 22. novembar 2012 - Mlekara Subotica, prva i jedina srpska mlekara sa dozvolom za izvoz na tržište Evropske Unije, posluje uspešno i ne planira nikakve izmene u pogledu poslovanja na domacem i inostranom tržištu. U avgustu 2012. godine zabeležena je rekordna prerada mleka u istoriji postojanja mlekare sa preradenih 6,5 miliona litara sirovog mleka, što predstavlja dovoljan dokaz dobrih rezultata ove kompanije.

"U toku je reorganizacija sektora logistike i transporta prema modelu u kome se ovi poslovi prenose na drugo pravno lice. Ovaj model je primenjen i mnogim drugim preduzecima u okviru našeg poslovnog sistema, ali i van njega. Ovo se pored poslova logistike odnosi i na druge poslove kao što su obezbedenje i održavanje higijene. Svi zaposleni imaju mogucnost, a novi poslodavac i obavezu, zasnivanja radnog odnosa na neodredeno vreme. Na ovaj korak rukovodstvo Mlekare Subotica odlucilo se radi ostvarivanja bolje kokurentnosti na tržištu i efikasnijeg poslovanja. Mlekara Subotica, dakle, nastavlja sa radom neizmenjeno, uz promene unutar kompanije radi postizanja još efikasnijih rezultata", izjavio je Milan Grujc, direktor Mlekare Subotica.

SVEŽE, VEĆE,

22.10.2012.

ZDRAVO! JOGURT sa 2,8 % mm PET 1,5 kg
ZDRAVO! sveže mleko sa 2,8 % mm PET 1,5 litar

Najprodavaniji subotički proizvodi, sada i u novom formatu ambalaže od PET 1,5 litar/kg! Porodično pakovanje ovih proizvoda namenjeno je širokom krugu potrošača koji vode računa o vrhunskom kvalitetu proizvoda, ali i o ekonomičnosti pakovanja.

Pažnja: Super ponuda na putu!

24.09.2012.

U predstojećem periodu sa posebnom pažnjom vozite kolica za kupovinu kako bi na vreme uočili super ponudu Zdravo jogurta sa 10% GRATIS i izbegli nepotrebno zadržavanje na putu.

Promocija proizvoda

31.05.2012.

Deca učestvuju u predstavi koja promoviše nove proizvode Mlekare Subotica, održanoj 24. maja 2012. g. u školi "J. Mikić" u Subotici.

Novi vid komunikacije

24.05.2012.

Novi vid komunikacije sa ciljnom grupom:
Facebook igrica "Super Skok"
Posetite naš sajt www.mlekara.rs/igrica
i uživajte u avanturi i takmičenju sa likovima Sančo Vanile i Hose Čokita!

INOVACIJE NA TRŽIŠTU!

14.05.2012.

Novi proizvodi, mlečni obroci za decu HOSE ČOKITO i SANČO VANILA, predstavljeni na inovativan i interesantan način! NA UNUTRAŠNJOJ STRANI AMBALAŽE SE NALAZI KOD, POMOCU KOJEG SE ULAZI NA FB IGRICU "SUPER SKOK!Igrica za novi proizvod Wanted! dostupna je na svim iOS uređajima (iPod touch, iPad, iPhone).

Dan rekordera Mlekare Subotica

13.03.2012.

Mlekara Subotica organizovala je Dan rekordera na kojem je podelila zahvalnice i plakete najuspešnijim farmerima i pravnim licima po kolilčini isporučenog mleka u 2011. godini. Mlekara Subotica protekle godine otkupila je 53 miliona litara sirovog mleka, što je za 6% više nego u 2010. godini.

NOVO! Praznični paket

22.12.2011.

U susret predstojećim praznicima, Mlekara Subotica je lansirala PRAZNIČNI PAKET po specijalnoj, prazničnoj ceni! Paket sadrži 1 kom Grekos 500 g, 1 kom AB PRO SIR 500 g i 2 kom Kremsi sirnog namaza 100 g - idealnu kombinaciju za pripremu praznične trpeze!

Praznični paketi od Dedamrazice!

22.12.2011.

Sećate li vremena kada ste verovali u Deda Mraza i čekali paketiće? Mlekara Subotica Vas podseca na ta vremena i šalje Dedamrazicu na Vaša vrata! Ako vam ovih dana neko iznenada zazvoni, zapitajte se da li imate 5 proizvoda Mlekare Subotica u frižideru? Ukoliko ih imate, Mlekara Subotica će Vas obradovati specijalnim Prazničnim paketom!

Srećni predstojeći praznici!

Društveno odgovorno ponašanje:
Mali poklon za velika dela!

20.12.2011.

Od samog svog osnivanja, Mlekara Subotica nastoji da u svojim poslovnim aktivnostima bude što bolja, da ostvaruje što bolje rezultate, ali i da pomaže drugima. Ove godine Mlekara Subotica je odlučila da pomogne Osnovnoj školi "Jovan Mikić" u Subotici , školi sa preko 700 učenika. Učenici ove škole osvajaju odlične rezultate na brojnim sportskim takmičenjima, uprkos uslovima u kojima su trenirali...

NOVO! IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt sa dodatkom jabuke, zove i zovinog cveta - STIMULISE PRIRODNI IMUNITET!

NOVO! AB probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

AB probiotski voćni jogurt sa dodatkom suve šljive i smokve. DOBRO VARENJE - OSNOVA ZDRAVOG ZIVOTA!

NOVO! SLAVSKI PAKET

09.11.2011.

U susret predstojećim slavama, Mlekara Subotica je lansirala SLAVSKI PAKET (2kom. GREKOS sira 500g, te 2kom. Kremsi namaza 250g), po specijalnoj 15% nižoj ceni!

NOVO! FRUTI voćni jogurt

14.07.2011.

FRUTI voćni jogurt sa ukusom jagode i višnje, punog osvežavajućeg ukusa!
Idealan za vrele letnje dane!
Odličan kao smrznuta poslastica!
Pogodan za pripremu "brzih" kolača!